Prijava

Način prijave

Prijava na edukaciju moguća je putem Google obrasca na poveznici: https://forms.gle/bHTqfPgPiqtw87f97

Uz ispunjavanje same prijave, zainteresirani sudionici moraju priložiti:

  • ovjereni prijepis ocjena

  • životopis u Europass formatu (do 2 stranice)

  • motivacijsko pismo (do 500 riječi)

Rok za prijavu

25. lipnja 29. lipnja 2021.

Kome je akademija namijenjena?

Studentima završnih godina ekonomske, pravne, elektrotehničke, informacijske, matematičke struke i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu s izraženijim preferencijama za područje financija i bankarstva.

Službeni jezik edukacije je hrvatski. Dodatna pogodnost za polaznike je i naknadna mogućnost priznavanja ECTS bodova sukladno pravilima Sveučilišta.

Broj sudionika

Radi dostizanja i održavanja kvalitete nastave, najmanji broj sudionika potreban za održavanje edukacije je 10.

Evaluacija sudionika

Nakon završetka roka prijave, provest će se evaluacija sudionika te će svi zainteresirani biti obaviješteni o ishodu postupka do 30. lipnja 2021. godine. Naknadna odustajanja od prijave moguća su samo na temelju objektivne spriječenosti koju je potrebno i formalno dokazati.

U slučaju većeg broja prijava od najvećeg mogućeg broja sudionika, formirat će se lista čekanja o čemu će studenti također biti obaviješteni do 30. lipnja 2021.

Troškovi edukacije

Edukacija je besplatna za sve polaznike, uključujući i trošak prehrane (stanke za kavu, ručak)

Za polaznike izvan Zagreb može se osigurati povoljniji smještaj čiji trošak snose sami polaznici.