Prijava

Način prijave 

Studenti

Prijava na edukaciju moguća je putem Google obrasca na poveznici: https://forms.gle/Af3h8NDFHJL1Drgo7

Uz ispunjavanje same prijave, zainteresirani sudionici moraju priložiti:


Juniorske pozicije 

Prijava na edukaciju moguća je putem emaila (bankovnaakademija@net.efzg.hr, acesarec@efzg.hr). 

Sudionici moraju priložiti:

Rok za prijavu

20. lipnja 2024.

Kome je akademija namijenjena?

Studentima završnih godina ekonomske, pravne, elektrotehničke, informacijske, matematičke struke i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu s izraženijim preferencijama za područje financija i bankarstva te juniorskim pozicijama u bankovnom, financijskom i IT sektoru

Službeni jezik edukacije je hrvatski. Dodatna pogodnost za studente je i naknadna mogućnost priznavanja ECTS bodova sukladno pravilima Sveučilišta. 

Broj sudionika 

Radi dostizanja i održavanja kvalitete nastave, najmanji broj sudionika potreban za održavanje edukacije je 10. Najveći broj sudionika ograničen je na 35 polaznika.

Evaluacija sudionika

Nakon završetka roka prijave, provest će se evaluacija sudionika te će svi zainteresirani biti obaviješteni o ishodu postupka do 25. lipnja 2024. godine. Naknadna odustajanja od prijave moguća su samo na temelju objektivne spriječenosti koju je potrebno i formalno dokazati. 

U slučaju većeg broja prijava od najvećeg mogućeg broja sudionika, formirat će se lista čekanja o čemu će studenti također biti obaviješteni do 25. lipnja 2024

Troškovi edukacije

Edukacija je besplatna za sve studente, uključujući i trošak prehrane (stanke za kavu, ručak)

© Bankovna akademija. Sva prava pridržana