Prijava

Način prijave

Studenti

Prijava na edukaciju moguća je putem Google obrasca na poveznici: https://forms.gle/b2hzBpchFP6fdqHc6

Uz ispunjavanje same prijave, zainteresirani sudionici moraju priložiti:

  • ovjereni prijepis ocjena

  • životopis u Europass formatu (do 2 stranice)

  • motivacijsko pismo (do 500 riječi)


Juniorske pozicije

Prijava na edukaciju moguća je putem emaila (bankovnaakademija@net.efzg.hr, acesarec@efzg.hr).

Sudionici moraju priložiti:

  • životopis u Europass formatu (do 2 stranice)

  • motivacijsko pismo (do 500 riječi)

Rok za prijavu

15. lipnja 2022.

Kome je akademija namijenjena?

Studentima završnih godina ekonomske, pravne, elektrotehničke, informacijske, matematičke struke i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu s izraženijim preferencijama za područje financija i bankarstva te juniorskim pozicijama u bankovnom, financijskom i IT sektoru.

Službeni jezik edukacije je hrvatski. Dodatna pogodnost za studente je i naknadna mogućnost priznavanja ECTS bodova sukladno pravilima Sveučilišta.

Broj sudionika

Radi dostizanja i održavanja kvalitete nastave, najmanji broj sudionika potreban za održavanje edukacije je 10. Najveći broj sudionika ograničen je na 35 polaznika.

Evaluacija sudionika

Nakon završetka roka prijave, provest će se evaluacija sudionika te će svi zainteresirani biti obaviješteni o ishodu postupka do 25. lipnja 2022. godine. Naknadna odustajanja od prijave moguća su samo na temelju objektivne spriječenosti koju je potrebno i formalno dokazati.

U slučaju većeg broja prijava od najvećeg mogućeg broja sudionika, formirat će se lista čekanja o čemu će studenti također biti obaviješteni do 25. lipnja 2022.

Troškovi edukacije

Edukacija je besplatna za sve studente, uključujući i trošak prehrane (stanke za kavu, ručak)

Za polaznike izvan Zagreb može se osigurati povoljniji smještaj čiji trošak snose sami polaznici.

© Bankovna akademija. Sva prava pridržana