Banke i bankarstvo

Svijet bankarstva i financijskih usluga te njihove funkcije u globalnom gospodarstvu su relevantna i aktualna tema, a poznavanje tema o financijskim izvješćima banaka i njihovim konkurentima, dinamičnom području upravljanja imovinom, obvezama i rizicima, upravljanju portfeljem investicijskih vrijednosnica i održavanjem likvidnosti, prikupljanju sredstava za stjecanje imovine i podmirivanje troškova, kreditiranju te pripajanju i spajanju s drugim pružateljima financijskih usluga, kao i praćenju klijenata na međunarodnim tržištima podrazumijevaju multidisciplinarna područja znanosti i struke i to: kvantitativne metode, programiranje, matematičko-statističke metode, informatiku, elektrotehniku, informacijske znanosti i sl. Bankarstvo i banke su centralni dio financija u Europi i Hrvatskoj i kao takve neizostavan mehanizam u funkcioniranju ekonomskog sustava i društva u cjelini.

Tehnologija i STEM

Promatrajući šire i općenito područje svih znanosti, posljednjih godina sve je korišteniji široki pojam STEM, akronim iz engleskog jezika od početnih slova četiriju područja – science, technology, engineering i mathematics (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Uvriježeno značenje kod nas podrazumijeva deficitarna i dobro plaćena zanimanja za kojima naglo raste interes. U tom smislu ova zanimanja izravno su i neizravno postala neophodna u funkcioniranju financijskih mehanizama i struktura. Sve veća povezanost između različitih znanosti, ali i znanosti i društva sadržana je u pojmovima interdisciplinarnost, transdisciplinarnost i multidisciplinarnost.

Održivost u bankarstvu

Banke se u svojem poslovanju suočavaju sa sve većim brojem rizika, ali i sve većim brojem konkurenata, osobito nebankovnih i digitalnih institucija. Održivost bankovnog poslovanja stoga zahtijeva sveobuhvatan pristup koji mora uzeti u obzir očekivanja vlasnika banaka, ali i javnosti, klijenata i tržišta. Posljednjih godina banke sve više u obzir uzimaju socijalne ciljeve i dimenziju svojeg poslovanja, osobito one ekološke i „zelene“. Uz navedeno se veže pojam održive financije (engl. sustainable finance) odnosi se na pružanje bankovnih proizvoda i usluga na način da se unapređuje (ne šteti)  ekonomskom blagostanju, okolišu i socijalnoj dobrobiti.

Soft skills

Pojam "soft skills" (mekane kompentencije) odnosi se na profesionalne vještine koje se najčešće ne uče u školi i ne mogu se mjeriti, a ključne su  za ostvarenje poslovnih ciljeva i napredovanje. Primjeri takvih vještina su verbalna i neverbalna komunikacija, kritičko razmišljanje, vodstvo, radna etika, timski rad,... Programom se stječu i navedene "mekane" kompetencije kroz predavanja o prezentacijskim vještinama, održavanju mentalnog i fizičkom zdravlju, procesima selekcije kadrova, izradi životopisa i sl.

Networking

Networking, odnosno razmjena informacija i ideja između različitih ljudi danas je sastavni dio svakog posla i neizostavna poslovna vještina. Profesionalni networking omogućuje nove poslovne prilike, kvalitetnije donošenje poslovnih odluka, inovacije, ali i bolji status te veći autoritet. Kroz formalni i neformalni oblik pohađanja programa sudionicima se pruža prilika za razvoj ove važne vještine.

ECTS bodovi 

Polaznicima Bankovne akademije 2021. godine Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je 2 ECTS boda za izvannastavnu aktivnost.

Zajednica financijskih profesionalaca 

Studenti zavrsnih godina i zaposlenici na juniorskim pozicijama u bankama na jednom mjestu. Stječu se znanja iskusnih profesionalaca kroz formalne i neformalne načine komunikacije i rada. 

Platforma i podloga za razvoj karijernih bankara  

Uz formalne kolegije koji obrađuju osnovne teme definrane syllabusom na programu se polaznici susreću sa aktualnim i izazovnim temama u financijama, bankarstvu i tehnologijama koje redefiniraju današnje banke i bankarstvo.

© Bankovna akademija. Sva prava pridržana