BANKOVNA AKADEMIJAVrijeme održavanja

5. - 9. srpnja 2021. godine

  • Kome je namijenjena: studentima završnih godina ekonomske, pravne, elektrotehničke, informacijske, matematičke struke i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu s izraženijim preferencijama za područje financija i bankarstva.

  • Ciljevi akademije:

a) stvaranje i povećanje specijalističkih vještina i znanja iz područja bankarstva te popularizacija struke financijskih profesionalaca,

b) dodatna aktualna specijalsitička znanja studenata ekonomije, i

c) približavanje područja bankarstva i financija studentima kojima ekonomija nije primaran studij i stjecanje kompetencija za rad u financijskom sektoru.

  • Troškovi edukacije: edukacija je besplatna za sve polaznike, uključujući i trošak prehrane (stanke za kavu, ručak). Za polaznike izvan Zagreb može se osigurati povoljniji smještaj čiji trošak snose sami polaznici.

  • Predavači: iskusni profesionalci iz bankarskog i informatičkog sektora

  • Nastavne metode: stvarna poslovna iskustva, case study, posjete izabranim institucijama

Riječ voditeljice

Poštovani polaznici,

U današnje vrijeme znanje i vještine najizazovnija i najzahtjevnija su područja profesionalnog razvoja pojedinca. Specijalizirani petodnevni program nužan je financijskim profesionalcima za postizanje specifičnih kompetencija u jednom od visoko promjenjivih područja kao što su financije. Osim aktualnih tradicionalnih tema financijskih usluga, program je aktualiziran inovativnim temama sa ciljem poboljšanja osobnih i poslovnih kompetencija polaznika.

Multidisciplinarnim pristupom strukturiranju i organizaciji programa nude se stajališta akademije, profesionalaca iz prakse financijskih usluga i informatike, regulatora i supervizora, a uz navedeno i druge „mekane“ metode osobnog i profesionalnog razvoja karijere u financijskom sektoru. Naročita pozornost posvećena je tehnološkim temama svojstvenim financijama i bankarstvu. Ovim dodatnim programom edukacije polaznicima pružamo prigodu i poligon za osobni razvoj u novom okruženju pri čemu mogu u potpunosti pokazati svoje potencijale i bili prepoznati kao vrsni eksperti u Hrvatskoj u skorom roku.

Dobro došli u poslovni svijet spremni za nove profesionalne izazove.

Prof. dr. sc. Anita Pavković

Znanja i vještine

U izvođenju nastave na bankovnoj akademiji sudjelovat će iskusni profesionalci iz bankarskog i informatičkog sektora koji će obraditi specifične i aktualne teme iz bankarstva.

Protekom vremena, financijski sustavi postaju sve složeniji, povezaniji te obuhvaćaju sve veći broj institucija i usluga. Nova tehnologija utječe na promjene u načinu pružanja financijskih usluga i sve veću orijentaciju prema potrebama korisnika. Zbog toga će se, osim stručnih znanja i komunikacije sa stručnjacima iz područja bankarstva i financija, polaznicima prezentirati i različita tehnološka dostignuća neophodna u suvremenom radnom okruženju. U sklopu edukacije organizirat će se i posjeta renomiranim financijskim institucijama.

Program je namijenjen studentima ekonomije u cilju proširenja i nadogradnje znanja aktualnim spoznajama i trendovima u bankarstvu. Isto tako studentima sa srodnih fakulteta iz područja društvenih znanosti (pravo, psihologija i sl.) koji se mogu dodatno educirati u smjeru povećanja kompetencija za rad u bankovnom sektoru. Također studentima tehničkog područja (elektrotehnika, matematika, informatika i informacijske znanosti i sl.) program nudi aktualne tehnološke teme kao što su umjetna inteligencija, informacijska sigurnost, modeli kvantifikacije i procjene izloženosti rizicima, pametna specijalizacija i segmentacija klijenata i sl.

U današnje vrijeme sve je važnija i briga o održivom fizičkom i mentalnom zdravlju. Navedeno se potiče u programu bankovne akademije posebnim predavanjem usmjerenim na fizičku i mentalnu dobrobit pristupnika. Ovim multidisciplinarnim pristupom, kojim će se područje bankarstva istražiti i prezentirati iz različitih stajališta, studenti će biti spremniji za budući rad u kompetitivnom, profesionalnom, stalno inovirajućem i tehnološki baziranom bankovnom okruženju.

Program i režim edukacije u širem smislu obuhvaća i različite klasične i inovativne metode poučavanja, multidisciplinarnost u pristupu, geografsku i stručnu diverzifikaciju polaznika, aktualne "tvrde" i "mekane" teme važne za razvoj karijera polaznika i poligon za umrežavanje i povezivanje akademije, realnog bankovnog sektora i potencijalnih financijskih profesionalaca.

Prijave

Prijave na akademiju moguće su do 25. lipnja 29. lipnja 2021. godine. Detalji su dostupni na poveznici:

Kontakt: bankovnaakademija@net.efzg.hr

Prof. dr. sc. Anita Pavković

Moderatorica, koordinatorica i voditeljica programa

apavkovic3@net.efzg.hr

August Cesarec, mag. oec.

Tehnički tajnik

acesarec@net.efzg.hr

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mjesto održavanja

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu najstarije je, najveće, i u akademskom i istraživačkom smislu, vodeće sveučilište u Republici Hrvatskoj. Osnovano je 1669. godine te je 2019. obilježena 350. obljetnica utemeljenja. Više informacija o Sveučilištu dostupno je na: http://www.unizg.hr/

Ekonomski fakultet - Zagreb (EFZG) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu te je osnovan 1920. godine. Fakultet predstavlja najstariju instituciju visokog obrazovanja u području ekonomije u ovom dijelu Europe, a danas je vodeća i najveća institucija visokog obrazovanja poduzetnika i menadžera u regiji. Fakulet, uz nacionalnu akreditaciju, posjeduje i dvije prestižne međunarodne akreditacije (AACSB Business Accreditation - The Association to Advance Collegiate Schools of Business i EPAS Accreditation - EFMD Programme Accreditation System) koje su Fakultetu i njegovim studijskim programima osigurale međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost i to po najvišim globalnim standardima kvalitete u nastavnom i izvannastavnom djelovanju. Više informacija o fakultetu dostupno je na: http://www.efzg.unizg.hr/

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske te ujedno sjedište Hrvatskoga Sabora, predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske. U prvoj polovici 2020. godine Zagreb je bio i sjedište predsjedanja Vijećem Europske unije. Više informacija o turističkim atrakcijama grada Zagreba na: http://www.infozagreb.hr/&lang=hr

Programski partneri i organizatori

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Financijska agencija